Honorowy patronat

Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

 

Komitet naukowy

Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński (PW SiMR)

Wiceprzewodniczący: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki (PW WIP)

prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski (PW SiMR)

prof. dr hab inż. Zbigniew Bojar (WAT WNTiC)

prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik (PRz WBiML)

prof. nzw. dr hab. inż. Michał Hać (PW SiMR)

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (PW SiMR)

prof. dr hab. Wojciech Małolepszy (ASP w Warszawie, Wydz. Wzornictwa)

prof. dr hab. inż. Adam Marciniec (PRz WBMiL)

prof. dr hab. inż. Witold Marowski (PW SiMR)

prof. nzw. dr hab. Grzegorz Niwiński (ASP w Warszawie, Wydz. Wzornictwa)

prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski (PW SiMR)

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński (PW SIMR)

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski (PW SiMR)

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski (PW WIM)

prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski (PW SiMR)

dr hab. n. med. Dariusz Śladowski (WUM)

dr hab. inż. Włodzimierz Adamski (PZL Mielec A Sikorsky and Lockheed Martin Company)

dr inż. Tomasz Durejko (WAT WNTiC)

dr inż. Roman Grygoruk (PW WIP)

dr inż. Artur Jankowiak (PW SiMR)

 

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: dr inż. Przemysław Siemiński (PW SiMR)

Wiceprzewodniczący: dr inż. Roman Grygoruk (PW WIP)

Sekretarz: dr inż. Jarosław Mańkowski (PW SiMR)

Redakcja tekstów: dr inż. Ryszrad Kuryjański (PW SIMR)

dr inż. Jarosław Małkiński (PW SiMR)

lek. dent. Karol Dominiak (WUM)
dr Daniel Zieliński (ASP w Warszawie, Wydz. Wzornictwa)
mgr inż. Maciej Cader (PIAP)
Grafika: mgr sztuki Zuzanna Łąpieś (ASP w Warszawie, Wydz. Wzornictwa)

Księgowość: mgr Małgorzata Kowalska (PW SIMR)

 

Wsparcie organizacyjne Kół Naukowych:

mgr inż. Piotr Błazucki (PW SiMR)

inż. Maciej Gołaszewski (PW WIP)

inż. Łukasz Żrodowski (PW WIM)

 

Free Joomla! template by Age Themes