Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych

W celu zbadania właściwości materiału lub produktu pod względem siłowym konieczne jest skorzystanie ze specjalistycznego urządzenia. Co istotne, musi ono zostać profesjonalnie skalibrowane. Z tego względu przeprowadza się wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych. Maszyna tego typu jest urządzeniem przeznaczonym do badania wytrzymałości różnego rodzaju materiałów. Próbki są więc poddawane testom dotyczącym naprężania i powstających odkształceń przy określonej sile działającej na przedmiot. Istnieje kilka rodzajów takich produktów. Dzieli się je np. ze względu na rodzaj odkształceń. Wyróżnia się zrywarki do sił rozciągających, prasy do sprawdzania sił ściskających oraz modele uniwersalne. Rozróżniamy maszyny do badań statycznych (wzrost naprężeń zmienia się powoli w czasie) oraz dynamicznych (dana siła oddziałuje na próbkę krótkotrwale). Istotnymi parametrami dla tych urządzeń są nie tylko wartości oddziałującej siły, ale też czasu.
Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych - ITA

Maszyny wytrzymałościowe - wzorcowanie tylko u profesjonalistów

Badania tego rodzaju powinny być zawsze przeprowadzane w sposób rzetelny, dlatego konieczne jest cykliczne kalibrowanie urządzeń. Wzorcowanie wytrzymałościowych maszyn jest możliwe za sprawą skorzystania z akredytowanego laboratorium. Wyłącznie takie placówki są w stanie zapewnić wymaganą dokładność. Maszyny wytrzymałościowe posiadają różne rozmiary, co jest zależne przede wszystkim od rodzaju docelowych badań i wymiarów próbek. Mniejsze egzemplarze łatwo jest przetransportować do siedziby laboratorium, jednak problem może się pojawić w przypadku tych o większych gabarytach. Z tego powodu warto korzystać z usług podmiotów, które wykonują wzorcowanie także w terenie. Jednym z takich przedsiębiorstw jest ITA.

Laboratorium ITA posiada akredytację i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W przypadku siły i momentu siły wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych dotyczy urządzeń do prób statycznych do sił rozciągających, a także prób statycznych sił ściskających. Dochodzi do tego kalibracja ekstensometrów umieszczonych na maszynach wytrzymałościowych. Wzorcowanie jest możliwe także w przypadku urządzeń technologicznych do sił ściskających i rozciągających, jak również maszyn do pomiaru momentu siły lewoskrętnego i prawoskrętnego. Laboratorium kalibruje również stanowiska do badania mebli.

Korzystając z usług profesjonalnego laboratorium, można mieć pewność, że wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych będzie wykonane właściwie. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy specjalistów.

 Adres

ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku: 8 - 16